• Čo je to dyhovaný materiál a z čoho pozostáva?

Dyhovaný materiál je prírodný materiál ktorý pozostáva z prírodnej drevenej dýhy a nosiča.

  • Čo je to dýha a nosič?

Dýha je drevený produkt ktorý vzniká krájaním alebo lúpaním kmeňa stromu. Nosič je materiál na ktorý sa zosadená dýha/zosadenka/lisuje.

  • Aký je rozdiel medzi krájanou a lúpanou dýhou?

Dýha vzniká priamočiarim alebo priečnym rezom kmeňa na šírku. Na jednotlivé listy dýh má vplyv priemer kmeňa, štandardne majú jednotlivé listy 80-160mm, niektore 250-300mm aj viac. Lupaná dýha vzniká lúpaním dýhy po obvode kmeňa, čím sú jednotlivé dýhy celistvé.

  • Čo sú to listy dýhy,zosadenka?

Listy dýhy sú nakrájané časti kmeňa, zosadenka vzniká lepením jednotlivých listov dýhy, spájaním a lepením vedľa seba v

prípade výroby v Europlacu najnovšou technikou lepeným spojom na tupo.