Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

Pre vytvorenie novej reklamácie prosím vyplňte následujúce požadované údaje vo formulári

Všeobecné informácie

Informácie, ktoré potrebujeme na posúdenie reklamácie slúžia na to, aby sme ich vedeli riešiť operatívne a v prípade potvrdenia nedostatku zistili, kde sa stala chyba a vyvinuli úsilie na zamedzenie vady v budúcnosti.

V prípade viditeľnej vady je možné reklamovať len celé platne, preto prosím treba upozorniť zákazníka, aby si pred spracovaním dosku skontroloval, ináč reklamáciu nevieme uznať. Ak je doska narezaná, nemáme možnosť dosku opraviť resp. vymeniť, navrhnúť kompenzáciu.

V prílohe potvrdení objednávok posielame technický list, ktorý je súčasťou každého potvrdenia objednávky, ktorý pojednáva o tom, v akom stave sa naše dosky nachádzajú po našej výrobe, a čo s nimi odporúčame urobiť.

Technický list je dobré postúpiť zákazníkom, ktorí pracujú s doskami europlac, nakoľko pri reklamácii, ktorá vznikne po povrchovej úprave je vo väčšine prípadov ťažké posúdiť, či je za vznikom reklamácie chyba výroby, alebo skladovania, manipulácie u zhotoviteľa a či bol pri doskách dodržaný správny postup pri povrchovej úprave.

Body k reklamáciám
  • Potrebujeme písomný popis reklamácie s označením na ktorej strane dosky sa vada nachádza (vrchná strana zvyčajne A, spodná strana zvyčajne B, C, protiťah).
  • Množstvo reklamovaného materiálu (v ks).
  • Foto celej platne (platní) pri viditeľnej závade + foto väčšieho detailu na konkrétnu vadu (vady), tzn. v prípade reklamácie viacerých platní týmto spôsobom treba odfotiť všetky platne.
  • Foto hrany platne z boku, kde je údaj o dátume výroby a ďalšie doplňujúce informácie o priebehu výroby.
  • Návrh riešenia reklamácie (V prípade, ak sa závada nachádza na časti platne a zvyšnú časť je možné použiť, percentuálne prosím vyjadriť v požiadavke, koľko z platne je závada, údaj by sa mal cca zodpovedať požadovanej percentuálnej zľave).
  • Kontakt na obchodníka, resp. prevádzku kde sa reklamovaný materiál nachádza, kvôli prípadnej konzultácii, resp. návšteve kvôli posúdeniu reklamácie.
  • Doplňujúce informácie, ktoré považujete za dôležité a mohli by pomôcť pri posúdení reklamácie.
Technický list k spracovaniu materiálu
Vzor správne odfotenej závady materiálu
Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
Bol materiál po dodaní spracovaný? ÁnoNie