Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

Pre vytvorenie novej reklamácie prosím vyplňte následujúce požadované údaje vo formulári

Všeobecné informácie

Informácie, ktoré potrebujeme na posúdenie reklamácie slúžia na to, aby sme ich vedeli riešiť operatívne a v prípade potvrdenia nedostatku zistili, kde sa stala chyba a vyvinuli úsilie na zamedzenie vady v budúcnosti.

V prípade viditeľnej vady je možné reklamovať len celé platne, preto prosím treba upozorniť zákazníka, aby si pred spracovaním dosku skontroloval, ináč reklamáciu nevieme uznať. Ak je doska narezaná, nemáme možnosť dosku opraviť resp. vymeniť, navrhnúť kompenzáciu.

Ak spracovateľ dosky povrch upravuje, je potrebné povrchovú úpravu vyskúšať na vzorke.

V prílohe potvrdení objednávok posielame technický list, ktorý je súčasťou každého potvrdenia objednávky, ktorý pojednáva o tom, v akom stave sa naše dosky nachádzajú po našej výrobe, a čo s nimi odporúčame urobiť.

Technický list je dobré postúpiť zákazníkom, ktorí pracujú s doskami europlac, nakoľko pri reklamácii, ktorá vznikne po povrchovej úprave je vo väčšine prípadov ťažké posúdiť, či je za vznikom reklamácie chyba výroby, alebo skladovania, manipulácie u zhotoviteľa a či bol pri doskách dodržaný správny postup pri povrchovej úprave.

Body k reklamáciám
  • Potrebujeme písomný popis reklamácie s označením na ktorej strane dosky sa vada nachádza (vrchná strana zvyčajne A, spodná strana zvyčajne B, C, protiťah)
  • Množstvo reklamovaného materiálu (v ks)
  • Foto celej platne (platní) pri viditeľnej závade, plus foto väčšieho detailu na konkrétnu vadu (vády)
  • Pri skrytej závade foto komplet materiálu na reklamáciu, aby bolo možné odsúhlasiť celkové množstvo
  • Foto štítku palety resp. platne (hrany) z boku, kde je údaj o termíne výroby a ďalšie doplňujúce informácie o priebehu výroby
  • Návrh riešenia reklamácie (V prípade, ak sa závada nachádza na časti platne a zvyšnú časť je možné použiť, percentuálne prosím vyjadriť v požiadavke, koľko z platne je závada, údaj by sa mal rovnať požadovanej percentuálnej zľave).
  • Kontakt na obchodníka, resp. prevádzku kde sa reklamovaný materiál nachádza, kvôli prípadnej konzultácii. V prípade väčšieho rozsahu osobné zhodnotenie reklamácie.
  • Doplňujúce informácie, ktoré by nám mohli pomôcť pri posúdení
Technický list
Vzor správne odfotenej závady materiálu
Bol materiál po dodaní spracovaný? ÁnoNie